Aktuality

02/02/16 (zverejnené na stránke)
Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK v rámci výstavy Agrokomplex 2016

 

V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK bude minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka slávnostne udeľovať ocenenia

ZNAČKA KVALITY  SK

vybraným poľnohospodárskym produktom a potravinám.

Výrobky, ktorým bude udelená Značka kvality SK a Značka kvality SK GOLD získajú právo používať logo značky na obdobie 3 rokov a sezónne výrobky na obdobie 1 roka.

Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov na získanie Značky kvality SK a Značky kvality SK GOLD a výrobcovia, ktorým končí platnosť používania loga Značka kvality SK a majú záujem o jej predĺženie, môžu svoje žiadosti priebežne posielať

do 30. júna 2016

  • poštou na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia potravinárstva a obchodu/Odbor potravinárstva
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Informácie potrebné k zaslaniu žiadosti o udelenie ZK SK nájdete tu:
http://www.znackakvality.sk/index.php?pl=2

Ing. Zuzana Nouzovská, v.r.
generálna riaditeľka sekcie
potravinárstva a obchodu
 

Dokumenty na stiahnutie


Neprehliadnite