Aktuality

19/09/17 (zverejnené na stránke)
Zmeny u držiteľa Značky kvality SK – PENAM SLOVAKIA, a.s. Nitra

Spoločnosť zmenila vizuál – dizajn obalov výrobkov, ktorým bola udelená Značka kvality SK

  • Chlieb Čert 500g
  • Chlieb Kyjevský 450g  

 

Fotogaléria

Chlieb Čert 500g
Chlieb Kyjevský 450g

Neprehliadnite