Aktuality

23/04/18 (zverejnené na stránke)
Zmeny u držiteľa Značky kvality SK – Danubius, spol. s r.o. Bratislava

Spoločnosť zmenila vizuál – dizajn obalu výrobku, ktorému bola udelená Značka kvality SK GOLD

  • Bravčová škvarená masť domáca

 

Fotogaléria

 Bravčová škvarená masť domáca

Neprehliadnite