Aktuality

09/10/18 (zverejnené na stránke)
Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK

V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK bude ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR opäť udeľovať ocenenia

ZNAČKA KVALITY  SK

vybraným poľnohospodárskym produktom a potravinám.

Výrobky, ktorým bude udelená Značka kvality SK a Značka kvality SK GOLD získajú právo používať logo značky na obdobie 3 rokov a sezónne výrobky na obdobie 1 roka.

Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov na získanie Značky kvality SK a Značky kvality SK GOLD a výrobcovia, ktorým končí platnosť používania loga Značka kvality SK a majú záujem o jej predĺženie, môžu svoje žiadosti posielať

do 30. nevembra 2018

  • poštou na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia potravinárstva a obchodu/Odbor potravinárskej výroby
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Informácie potrebné k zaslaniu žiadosti o udelenie ZK SK nájdete tu: http://www.znackakvality.sk/index.php?pl=2

Ing. Milan Lapšanský, v.r.
generálny riaditeľ sekcie
potravinárstva a obchodu

Dokumenty na stiahnutie


Neprehliadnite