Aktuality

17/05/19 (zverejnené na stránke)
Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK v rámci výstavy AGROKOMPLEX 2019

V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK bude ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka slávnostne udeľovať ocenenia

ZNAČKA KVALITY  SK

vybraným poľnohospodárskym produktom a potravinám.

Výrobky, ktorým bude udelená Značka kvality SK a Značka kvality SK GOLD získajú právo používať logo značky na obdobie 3 rokov a sezónne výrobky na obdobie 1 roka.

Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov na získanie Značky kvality SK a Značky kvality SK GOLD a výrobcovia, ktorým končí platnosť používania loga Značka kvality SK a majú záujem o jej predĺženie, môžu svoje žiadosti priebežne posielať   

do 30. júna 2019

  • poštou na adresu:

    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
    Sekcia potravinárstva a obchodu/Odbor potravinárskej výroby
    Dobrovičova 12
    812 66 Bratislava

  • elektronicky na email: michaela.pisova@land.gov.sk (tel. 02/59266542)

Informácie potrebné k zaslaniu žiadosti o udelenie ZK SK nájdete tu: http://www.znackakvality.sk/index.php?pl=2

 

Dokumenty na stiahnutie


Neprehliadnite