Aktuality

18/07/19 (zverejnené na stránke)
Oznam - Nové zásady a dizajn manuál loga ZK

Dňa 11. júla 2019 boli Poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválené nové Zásady pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny.

Zmeny v Zásadách sa týkajú hlavne dizajnu nového loga. Systém hodnotenia a udeľovania Značky kvality ostáva zachovaný.

Výrobcovia, ktorým bola na výrobky udelená značka pred nadobudnutím účinnosti týchto zásad, majú právo používať logo značky v zmysle podmienok uvedených v bode II. a podľa prílohy č. 4 platných zásad.

Značka kvality SK sa nahrádza logom Značka kvality 1. stupeň, Značka kvality SK GOLD sa nahrádza logom Značka kvality 2. stupeň.

Poľnohospodárske produkty a potraviny označené a umiestnené na trh ešte s logom Značky kvality SK alebo Značky kvality SK GOLD možno uvádzať na trh do vyčerpania zásob etikiet.

Zásady sú platné od 15. júla 2019.


Neprehliadnite