Aktuality

20/04/20 (zverejnené na stránke)
VVýzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) ako gestor udeľovania Značky kvality vyhlasuje výzvu na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality.

Logo Značka kvality sa udeľuje výrobcom poľnohospodárskych produktov a potravín, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v zásadách pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny. Značka kvality sa udeľuje v dvoch stupňoch – stupeň 1 a stupeň 2.

Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov na získanie Značky kvality a výrobcovia, ktorým končí platnosť používania loga Značka kvality a majú záujem o jej predĺženie, môžu svoje žiadosti priebežne posielať

do 30. mája 2020

 

  • COVID-19 – v prípade, že nebude možné vykonať kontroly ŠVPS SR termín sa posunie.

    V súvislosti so súčasnou situáciu je možné predkladať žiadosti VÝHRADNE elektronicky na email znackakvality@land.gov.sk (tel. 02/59266337)

 

 

Ing. Milan Lapšanský

generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu


Neprehliadnite