Aktuality

27/04/07 (zverejnené na stránke)
Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych výrobkov a potravín na získanie „Značky kvality SK“

V rámci Národného programu podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín bude aj v roku 2007 minister pôdohospodárstva SR na výstave Agrokomplex slávnostne udeľovať ocenenia

„Značka kvality SK“

vybraným poľnohospodárskym výrobkom a potravinám.

Základným kritériom pre posudzovanie prihlásených výrobkov pre rok 2007 je naplnenie filozofie:

„Zdravá výživa, kvalita a tradícia.“


Výrobky, ktorým bude udelená Značka kvality SK budú vystavené a prezentované počas výstavy v stánku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a získajú právo na používanie Značky kvality SK na obdobie 3 rokov a pre sezónne výrobky na obdobie 1 roku.

Udelenie Značky kvality SK v roku 2007 nebude spoplatňované.

Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov na získanie Značky kvality SK môžu poslať prihlášku (písomne alebo elektronicky) na adresu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, sekcia potravinárstva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


do 31. mája 2007.

Zásady udeľovania   Značky kvality SK pre rok 2007 a formulár prihlášky sú uverejnené na internetovej stránke ministerstva www.mpsr.sk


Neprehliadnite