Aktuality

24/05/07 (zverejnené na stránke)
Predĺženie termínu výzvy na prihlásenie poľnohospodárskych výrobkov a potravín na získanie „Značky kvality SK“

V rámci Národného programu podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín bude aj v roku 2007 minister pôdohospodárstva SR na výstave Agrokomplex slávnostne udeľovať ocenenia “Značku kvality SK” vybraným poľnohospodárskym výrobkom a potravinám.

Základným kritériom pre posudzovanie prihlásených výrobkov pre rok 2007 je naplnenie filozofie: “Zdravá výživa, kvalita a tradícia.”

Výrobky, ktorým bude udelená Značka kvality SK budú vystavené a prezentované počas výstavy v stánku MP SR a získajú právo na používanie Značky kvality SK na obdobie 3 rokov a pre sezónne výrobky na obdobie 1 roku.

Udelenie Značky kvality SK v roku 2007 nebude spoplatňované.

Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov na získanie Značky kvality SK môžu poslať prihlášku / písomne alebo elektronicky/ na adresu Ministerstvo pôdohospodárstva, Sekcia potravinárstva, Dobrovičova 12, 81266 Bratislava do 30. júna 2007.

Zásady udeľovania   Značky kvality SK pre rok 2007 a formulár prihlášky sú uverejnené na internetovej stránke ministerstva www.mpsr.sk


Neprehliadnite