Aktuality

28/08/07 (zverejnené na stránke)
Anketa „Značka kvality SK“

Počas prvého dňa Agrokomplexu 2007 odštartovalo marketingové oddelenie Inštitút kvality VÚP anketu o kvalite a tradícii potravín a poľnohospodárskych produktov, ktorá trvala až do jej posledného dňa. Súčasťou tejto ankety boli položené aj otázky týkajúce sa vnímania „Značky kvality SK“ spotrebiteľmi. Anketa mala veľký ohlas medzi návštevníkmi Agrokomplexu aj vďaka reklamným predmetom a informačným letákom, ktoré respondenti mohli získať.


Neprehliadnite