Aktuality

03/09/07 (zverejnené na stránke)
Odborné posúdenie žiadostí o udelenie loga „Značka kvality SK“

Tento rok sa po prvýkrát konalo odborné posudzovanie žiadostí o udelenie loga „Značka kvality SK“. Odborné posudzovanie malo pod patronátom odd. Inštitút kvality Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave. Počas troch dní (1.-3.8.2007) v priestoroch VUP v Bratislave zasadlo 5 odborných skupín po 3 – 5 členov, ktoré hodnotili prihlásené výrobky, z hľadiska splnenia respektíve nesplnenia podmienok udelenia loga „Značka kvality SK“, ich kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov. Pre každý výrobok jednotlivé hodnotiace skupiny vypracovali odborný posudok, ktorý bol predložený komisii pre udeľovanie „Značky kvality SK“.


Neprehliadnite