Aktuality

11/01/08 (zverejnené na stránke)
Udeľovanie Značky kvality SK

sa uskutoční dňa 19.1.2008 počas výstavy DANUBIUS GASTRO 2008 na Inchebe na slávnostnej recepcii ZK SK. Zároveň bude recepcia spojená so slávnostným ocenením a uvedením Chráneného zemepisného označenia pre Skalický trdelník a vyhodnotenie medzinárodnej súťaže „O najlepší bratislavský rožok“.

Značku a ocenenia bude výrobcom odovzdávať ministerka pôdohospodárstva SR pani Zdenka Kramplová.


Neprehliadnite