Aktuality

29/01/08 (zverejnené na stránke)
Slávnostná recepcia a udeľovanie Značky kvality SK

Vyvrcholením sprievodných akcií a samotnej výstavy bola slávnostná recepcia pri príležitosti udeľovania Značky kvality SK. Konala sa dňa 19. 01. 2008.

Zároveň bola recepcia spojená so slávnostným ocenením a uvedením Chráneného zemepisného označenia pre Skalický trdelník a vyhodnotenie medzinárodnej súťaže „O najlepší Bratislavský rožok“.

Značku a ocenenia výrobcom odovzdávala ministerka pôdohospodárstva SR pani Zdenka Kramplová.

Slávnostnou recepciou sprevádzala moderátorka Ada Straková. Pozvaných bavili účinkujúci:

Berco Balogh
Lenka Maťašíková – operný spev
Tanečný pár – LAT a argentínske tango

Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto

Neprehliadnite