Aktuality

29/01/08 (zverejnené na stránke)
Sprievodné akcie DG 2008

Počas trvania výstavy sa v stánku MP SR konali sprievodné akcie, ktoré boli v podobe prednášok smerované nie len k odbornej, ale aj širokej verejnosti. Prostredníctvom nich sa spotrebitelia mohli čo to viac dozvedieť napr. o biopotravinách na našom trhu, geneticky modifikovaných potravinách, kvalite cereálnych výrobkov atď.

Foto Foto

Tí, ktorí sa v priebehu konca roka 2007 aktívne zapojili do Vianočnej súťaže so Značkou kvality SK sa určite tešili na avizované žrebovanie za účasti notára o 100 hodnotných cien, ktoré sa konalo v piatok 18. 01. 2008. Zoznam výhercov je uverejnený v tejto časti internetovej stránky MP SR.

Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto    

Nezabudli sme ani na najmenších. Tí sa spolu so svojimi rodičmi mohli zúčastniť počas soboty a nedele zábavno-súťažnej show, ktorú moderovala Miška Marienková. Okrem obľúbenej karaoke show pre deti sa rodičia so svojimi ratolesťami mohli zapojiť do súťaží v pití mlieka, rozoznávaní príchutí jogurtov, zapletania korbáčikov a mnohých iných. Všetky vekové kategórie po absolvovaní súťaže dostali malý darček.

Svojou účasťou na tejto show všetkých súťažiacich potešila aj ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová.

Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto

„Teenager-om“ urobili určite radosť vystúpenia Laciho Strika so skupinou.

Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto  

Výskumný ústav potravinársky v spolupráci s Cechom pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska organizoval súťaž „O najlepší Bratislavský rožok“ pod Značkou kvality SK, ako propagácia kvalitných a trdičných pekárskych výrobkov. Súťaž prebiehala v dňoch 17. – 19. 01. 2008 a súťažilo sa v troch oblastiach:

  • Najlepší Bratislavský rožok
  • Najkrajší pletený výrobok z kysnutého cesta
  • Najkrajší kvet z karamelu
  • Súťaže sa zúčastnili slovenské, ale i zahraničné družstvá
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto    

Neprehliadnite