Aktuality

15/05/08 (zverejnené na stránke)
Marketingový prieskum ZK SK – Postoje výrobcov

Z výsledkov ankety, ktorú realizoval Výskumný ústav potravinársky v Bratislave v dňoch 13 – 14. 05. 2008 na vzorke 61 respondentov z radov výrobcov, ktorí sú držiteľmi „Značky kvality SK“ vyplýva, že zmeny, ktoré sa udiali od roku 2007 smerom k propagácii a marketingu značky a s tým súvisiacich aktivít vníma pozitívne, resp. skôr pozitívne 85% týchto respondentov.

Cieľom tohto marketingového prieskumu bolo taktiež získať informácie o úrovni a kvalite komunikácie medzi týmito výrobcami a VÚP.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že „Značkou kvality SK“ majú výrobcovia ocenené práve TOP produkty. Na otázku, či majú touto značkou ocenené práve tie výrobky, ktoré považujú z obchodného hľadiska za najdôležitejšie, odpovedalo áno, resp. skôr áno 97% respondentov.

Postoje výrobcov


Neprehliadnite