Aktuality

22/05/08 (zverejnené na stránke)
Zásady posudzovania a udeľovania „Značky kvality SK“ na poľnohospodárske výrobky a potraviny

Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripravuje nové Zásady posudzovania a udeľovania „Značky kvality SK“ na poľnohospodárske výrobky a potraviny, ktoré sú základným dokumentom, vedúcim k udeleniu „Značky kvality SK“.

Tieto zásady spolu s prílohami a výzvu pre výrobcov na udeľovanie značky na Agrokomplexe uverejní MP SR už v najbližších dňoch na svojej internetovej stránke v podstránke Značka kvality.


Neprehliadnite