Aktuality

27/11/19 (zverejnené na stránke)
Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako gestor udeľovania Značky kvality vyhlasuje výzvu na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality.

Logo Značka kvality sa udeľuje výrobcom poľnohospodárskych produktov a potravín, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v zásadách pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny. Značka kvality sa udeľuje v dvoch stupňoch – stupeň 1 a stupeň 2.

Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov na získanie Značky kvality  a výrobcovia, ktorým končí platnosť používania loga Značka kvality  a majú záujem o jej predĺženie, môžu svoje žiadosti priebežne posielať

do 31. decembra 2019

  • poštou na adresu:

    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
    Sekcia potravinárstva a obchodu/Odbor obchodu
    Dobrovičova 12
    812 66 Bratislava

ALEBO

 

Žiadosť na predĺženie

Žiadosť o udelenie

Zásady pre posudzovanie

Dizajn manuál ZK

 

Ing. Milan Lapšanský

generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu


Neprehliadnite