Žiadosť o udelenie "ZNAČKY KVALITY SK"

K žiadosti o udelenie Značky kvality SK je potrebné predložiť :

Žiadosť o udelenie "Značky kvality SK"

Technickú dokumentáciu (kde deklaruje pôvod suroviny)

Protokol o skúškach (nie starší ako 3 mesiace)

Používaný originál obalu alebo etikety, príp. fotodokumentáciu

Dokumenty na stiahnutie

Neprehliadnite