Monitoring, tlačové správy

26/04/05
Slovenská garancia kvality

Rôzne národy majú rôzne zloženie žalúdočných štiav. Práve kvôli nim si orientálec alebo černoch ťažko privyknú na slovenskú stravu a našincovi sa zase nie veľmi ľahko stravuje v Indii alebo Egypte. Ale nemusíme chodiť až tak ďaleko za hranice Európy; človeku naozaj najviac prospieva výživa, ktorá sa “narodila” v jeho geo-podmienkach. Čo z toho vyplýva pre slovenského spotrebiteľa, zákazníka, konzumenta, o tom sme sa porozprávali s Ing. Blaženou ÁCSOVOU, riaditeľkou marketingového oddelenia Intervenčnej agentúry Ministerstva pôdohospodárstva SR.

- Potraviny, pochádzajúce z domácich klimatických podmienok a spod “domáceho” slniečka, sa predpokladá,že sú pre človeka vždy najzdravšie. Keď k tomu pripočítame ich vysokú kvalitu, preverenú kritériami Potravinového kódexu, nuž prečo by slovenský spotrebiteľ nemal siahať najmä za slovenskými potravinami tak ako dánsky za dánskymi, český za českými, maďarský za maďarskými. A ktoré to vlastne sú, to dáva na známosť národný program Značka kvality, teda v našom prípade slovenská Značka kvality – Quality Food. Udeľuje ju minister pôdohospodárstva SR po schválení odbornou komisiou, zloženou zo zástupcov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Ministerstva zdravotníctva SR, Intervenčnej agentúry a Ministerstva pôdohospodárstva SR. Značka garantuje, že výrobok je kvalitný, pri jeho výrobe sa využila výlučne národná práca a na Slovensku vypestované suroviny sú v ňom zastúpené vysokým definovaným percentom.

  • Často sa hovorí o tom, že kúpou domácich produktov podporuje spotrebiteľ nielen vlastné zdravie, ale aj ekonomiku...

- Veď ide o domácu výrobu, domácu zamestnanosť, zvýšenie produktivity práce, a tým vlastne aj o prirodzené zníženie cien týchto potravín. Samozrejme, podporujme iba také domáce výrobky, ktoré si to zaslúžia a ktoré naozaj znesú drobnohľad prísnych kvalitatívnych kritérií. Nemám obavu, že by takýchto potravín bolo málo. Legislatívu sme aj v tejto oblasti celkom zosúladili s európskou, no a naše tradičné domáce produkty tieto kritériá i často prevyšovali. Nepoviem nijakú novinku, keď mimoriadne pochválim slovenskú mliekárenstvo, mäsovýrobu a hydinu, produkciu ovocia,zeleniny,olejov a tukov či výrobu vína a piva.

  • Slovenská Značka kvality až v auguste oslávi prvé narodeniny. Doteraz ste právo používať logo SK udelili približne tridsiatim výrobkom od dvanástich výrobcov – najmä rastlinným olejom, medu,orechom, cukrovinkám, múke, cukru, vajciam s prídavkom selénu, pareniciam a oštiepkom, majonézam, mrazeným pstruhom a rybím výrobkom. Nie je to predsa len málo?

- Európska únia vedie jednotlivé členské krajiny k podpore propagácií na báze kvality, zdravia či bezpečnosti potravín a nie vyslovene priamym nabádaním na národný pôvod. (preto aj musel skončiť program Kupujte slovenské výrobky – pozn. red.).Taktiež jednotlivé programy podpory propagácie sa predpokladá spolufinancovať s podnikateľskou sférou. Výrobcovia sa teda finančne spolupodieľajú na marketingu Značky kvality. Musíme im podrobne vysvetľovať, aký zmysel má táto aktivita a predovšetkým akým spôsobom osloví spotrebiteľa. Tých tridsať značiek je iba začiatok programu a o ďalšie už prejavili záujem mnohí renomovaní výrobcovia.

  • Spomenuli ste oslovenie spotrebiteľa... Ako vníma Značku kvality?

- Keďže ju hneď od začiatku podporujeme mnohými marketingovými aktivitami, čoskoro už môžeme aj hodnotiť povedomie značky; v spolupráci s vybranou prieskumnou agentúrou a so študentami marketingu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Samozrejme, presne zmerať vplyv Značky kvality SK na predaj týchto potravín by bolo veľmi zložité a diskutabilné. Do rozhodovania spotrebiteľa vstupuje celková marketingová činnosť výrobcu i obchodníka, letákové akcie a akciové ceny. Avšak práve tento synergický efekt dokáže spôsobiť, že Slováci prestanú o podpore domácich potravín premýšľať a rozprávať a začnú viac konať, teda nakupovať a konzumovať.

  • Národné programy podpory predaja domácich potravín existujú v mnohých európskych krajinách. Inšpirovali ste sa niektorými?

- Veľmi podobný - dnes už dvojročný program – majú v Čechách; tam však značku kvality Klasa udelili už viac stovkám výrobkov a bez finančnej spoluúčasti výrobcov.Podrobne sme študovali rakúsky a nemecký program, takisto aj šesťročný maďarský, ktorý je však zameraný na potraviny iba nadštandardnej kvality. Vo väčšine krajín EÚ nechýbajú takéto programy, myslým zatiaľ nie napr.v Slovinsku. Logo spravidla hrá farbami štátnej vlajky a mne osobne sa páči výstižné švédske bez akéhokoľvek textu; zástava v tvare taniera a príbor.

  • Na Slovensku už dávno pôsobí nadácia Slovak Gold, ktorá však oceňuje i priemyslové výrobky, ba dokonca už aj výrobky duševnej povahy. Je to jediný rozdiel medzi touto značkou a Značkou kvality?

- Slovak Gold je súkromná nadácia, zatiaľ čo v prípade Quality Food ide o štátom garantovanú značku. V našej odbornej komisii sú ľudia, ktorí zo zákona dohliadajú nad kvalitou. No a ďalším rozdielom je aj to, že Intervenčná agentúra MP SR všetky prostriedky zo spoluúčasti výrobcov “vracia” ďalej do marketingu a do rozširovania povedomia značky. Počítame s tým, že postupne by mohla byť agenda Značky kvality celkom sebestačná.

Za rozhovor ďakuje

Soňa Hudecová-Podhorná
foto autorka
Zdroj: Gastronomická revue

Neprehliadnite