Monitoring, tlačové správy

26/04/05
Rozhodne kvalita či cena?

Slovenskí poľnohospodári a výrobcovia potravín sa po vstupe našej krajiny do EÚ dostali pod silný konkurenčný tlak producentov z ostatných európskych krajín. Preto sa podpora domácich výrobkov stala veľmi aktuálnou a potrebnou.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR v auguste minulého roka odštartovalo program označovania kvalitných domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín logom Značka kvality Slovakia, ktoré má spotrebiteľovi poskytnúť rýchlu informáciu o tom, že výrobok je bezpečný, kvalitný a slovenského pôvodu.

Európske predpisy obmedzujú

“Európa nepovoľuje podporovať národné výrobky systémom priameho nabádania na ich kúpu, ako napríklad “kupujte domáce výrobky”, alebo “kvalitný domáci výrobok”. Z toho dôvodu štáty EÚ vrátane nových členských štátov podporujú domácu produkciu systémom spojenia s ich kvalitou a pôvodom, ako napríklad “High quality food from Hungary”, : Polish fine food” a.i. Je zrejmé, že systém podpory na Slovensku sa musí orientovať tak, aby vyhovoval požiadavkám a legislatíve Európskej únie, hovorí Ing. Blažena Ácsová, riaditeľka Agrárneho – marketingu Intervenčnej agentúry. Program označovania výrobkov logom Značka kvality Slovakia sa zavádza s cieľom uspokojiť požiadavky agropotravinárskeho trhu na bezpečnosť, kvalitu, pôvod a tradíciu príslušných surovín a výrobkov, ako aj s cieľom pravidelnej kontroly dodržiavania schválených podmienok. Preto sa od výrobcov, ktorý sa uchádzajú o pridelenie značky, vyžaduje certifikácia HACCP, prípadne ISO.

Pokračovanie mediálnej kampane

“Dôležitou otázkou, ktorú sme riešili, bolo aké určiť kritérium kvality. Či logo budú získavať výrobky výnimočne kvalitné, alebo nadštandardne, alebo garantovane kvalitné. Nakoniec sme rozhodli, že musia mať štandardné parametre. A išlo nám hlavne o to, aby sme pomohli výrobcom,” poznamenáva B. Ácsová. Všetky členské štáty EÚ majú národný systém podpory a propagácie svojej domácej poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. Tieto organizácie majú rôzny štatút a sú začlenené do systému podpory potravinárskych výrobkov EÚ. Podpora domácich výrobkov a zlepšovanie ich kvality a bezpečnosti je jedným z kľúčových bodov programu Agenda 2000. Jeho významnou súčasťou je priamo zlepšenie konkurencieschopnosti výrobkov na domácich a svetových trhoch. “Naši výrobcovia privítali, že sa oceňuje kvalita. Reakcie spotrebiteľov na produkty označené logom Značka kvality Slovakia sme zatiaľ nemerali, avšak dostupné prieskumy dokazujú, že slovenský spotrebiteľ vníma pozitívne kvalitu potravín. Vlastný prieskum realizujeme po pol roku nasadenia propagačnej kampane. Túto sme zahájili pred koncom roka 2004, v januári a februári sme sa zamerali skôr na komunikáciu a spravodajské výstupy a s reklamnými spotmi budeme pokračovať od marca. Zároveň sme pripravili rokovania s obchodnými reťazcami o podpore predaja formou informačných pútačov, infostánkov, označení regálov či ochutnávok. Všetko samozrejme záleží aj od finančných možností,” konštatuje B. Ácsová.

Prísne podmienky

Celý program podpory domácich poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov prostredníctvom Značky kvality Slovakia je hlavne marketingovým nástrojom. Ministerstvo pôdohospodárstva sa snaží kvalitné výrobky propagovať nielen prostredníctvom médií, ale aj na rôznych potravinárskych výstavách v celej Európe. “Dôležité je, aby si spotrebitelia uvedomili, že máme doma kvalitné potraviny. Práve prísne a transparentné podmienky na získanie národnej značky sú pre zákaznícku verejnosť zárukou, že každý výrobok označený logom je vyrobený za stanovených podmienok a suroviny sú spracúvané výlučne v SR. Pri výrobe bol dodržaný stanovený technologický postup a výrobok spĺňa požiadavky ustanovené všeobecne záväznými predpismi. V rámci národného programu sa budú sledovať a kontrolovať výrobky s udeleným logom vo všetkých fázach výroby a spracovania surovín, vrátane prepravy a ich predaja,” konštatuje B. Ácsová. Už je teraz len na samotnom spotrebiteľovi, či si vyberie výrobok, ktorý je kvalitný, alebo uprednostní cenu. A na tú býva veľmi citlivý.

Jozef Brezovský

Zdroj: Obchod

Neprehliadnite