Monitoring, tlačové správy

16/10/04
Ministersvo pôdohospodárstva udeľovalo "Značky kvality"

P. BÉREŠ, moderátor:

"Dnes je Svetový deň potravín. Pri tejto príležitosti už včera udelilo ministerstvo pôdohospodárstva prvé slovenské Značky kvality. Dostalo ich štrnásť výrobkov od šiestich firiem. Podľa rezortného ministra Zsolta ŠIMONA Značka kvality nie je samozrejmosťou."

Zs. SIMON:

"Akonáhle daný výrobok by v ktoromkoľvek momente nespĺňal tie parametre ako pri udelení, tak bude o tom verejnosť upovedomená a táto značka bude odobratá.

Zákazník bude vedieť, že tento výrobok je slovenský a bude vedieť, že je stále pod kvalitatívnym dohľadom. Výrobcovia budú oprávnení túto značku uvádzať na etiketách svojich výrobkov. Táto značka sa bude mediálne podporovať od tejto chvíle."

P. BÉREŠ:

"Postupne by tieto Značky kvality na našich potravinách mali pribúdať a výrazné logo by tak malo pomôcť kupujúcim pri výbere zaručenej slovenskej kvality."

STORIN
Zdroj: 16.10.2004; Rozhlasová stanica Twist; Žurnál; 09.00; 0,5 min.; BÉREŠ Peter

Neprehliadnite