Monitoring, tlačové správy

15/10/04
Od dnešného dňa môžu prví potravinári označovať svoje výrobky logom kvality

Jaroslav ČAMAJ, moderátor:

"V nitrianskom agroinštitúte boli národné oslavy Svetového dňa potravín. Súčasťou podujatia bolo aj udelenie prvých značiek kvality v rámci Národného programu domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Výrobok, ktorý takýto certifikát má, je označený výrazným logom. Základom značky má byt' záruka bezpečných a kvalitných potravín. Dnes si teda v Nitre za svoje výrobky prevzali ceny šiesti producenti za 14 výrobkov. Polovica z nich bola zo západného Slovenska. Palma-Tumys Bratislava, Novogal Dvory nad Žitavou a Vitá Flóra Mlyn Kolárovo. Práve tento výrobca získal najviac známok kvality. Viac už v rozhovore s riaditeľom kolárovského Mlyna Tiborom VARGOM, ktorého si k mikrofónu pozval redaktor Martin JURČO."

Martin JURČO, redaktor:

"Patríte k výrobcom, ktorý získal túto značku kvality ministerstva pôdohospodárstva až za päť výrobkov. Čo všetko bolo treba urobiť z vašej strany preto, aby ste dostali takýto certifikát alebo punc kvality vašich výrobkov?"

Tibor VARGA:

"Je to výsledok niekoľkoročnej práce, museli sme investovať do výrobnej technológie a dosiahnuť to, zhruba štyri-päť rokov sa pripravujeme do Európskej únie. Vytvorili sme také technologické podmienky v procese výroby, aby naše výrobky plnili najprísnejšie kritériá, čo sú platné dneska na území Európy. Zaviedli sme systém HCCP a tento rok sme získali kvalifikáciu IZO 2001. To sú základné technické podmienky a objektívne garancie na to, že výrobky sú skutočne kvalitné."

M. JURČO:

"Spotrebiteľ, keď si kúpi váš výrobok z Kolárova, čo získa? Predovšetkým kvalitu, ale čím sa vaša múka odlišuje od iných? Možno by si spotrebiteľ povedal, že veď sa len zomelie obilie?"

T. VARGA:

"K tomu, aby vyrovnanú a štandardnú alebo nadštandardnú kvalitu dokázal niekto vyrábať, musí mať náročné technické podmienky a hlavne príjem tovaru, kontrola surovín, plynulá kontrola výroby, a plynulá kontrola vyrábaných alebo odpredaných výrobkov. Na to treba vytvoriť technické podmienky, technologické podmienky a treba vyškoliť prakticky celý personál, ktorý má vplyv na priebeh výroby."

M. JURČO:

"Nielen pri múke, ale aj pri ostatných potravinárskych výrobkoch sú mnohé veci, ktoré sa nedajú tak celkom ovplyvniť alebo sa dajú ovplyvniť nepriamo. Pri múke je veľmi dôležitá kvalita suroviny, z ktorej sa múka vyrába. Ako vôbec vy môžete nepriamo ovplyvniť kvalitu obilnín, možno aj cez vzťah s prvovýrobcami?"

T. VARGA:

"Prakticky s tým, že začíname vytvárať dlhoročné spolupráce a zmluvné spolupráce s výrobcami, postupne začínajú vyrábať suroviny z takých odrôd, ktoré vytvoria v priemere niekoľkých rokov pevné podmienky na to, že tá vstupná surovina bude kvalitná, z ktorej sa dajú vyrábať kvalitné múky. Náš najväčší vklad je poľnohospodárske družstvo Blatná na Ostrove, Poľnohospodárske družstvo Mičinok ako priami výrobcovia."

M. JURČO:

"Dnes ste dostali značku kvality, ako to vás možno stimuluje do budúcnosti?"

T. VARGA:

"Nejaký objektívny orgán uznal našu prácu a dal nám sebaistotu, že sme na dobrej ceste a na tejto ceste musíme pokračovať ďalej."

STORIN
Zdroj: 15.10.2004; Rozhlasová stanica Regina; Popoludňajšie spektrum; 17.00; 4 min.; JURČO Martin

Neprehliadnite