Monitoring, tlačové správy

22/10/04
Minister udelil prvé národné Značky kvality

NITRA - Prvé Značky kvality v rámci Národného programu podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorý odštartoval na tohtoročnom veľtrhu Agrokomplex, odovzdal v uplynulý piatok v Nitre minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon šiestim výrobcom. Za necelé tri mesiace od spustenia programu tak logom kvality môže byť označených 14 slovenských výrobkov.

Značku kvality získala PALMA TUMYS, a. s., Bratislava za nízkoerukový repkový olej Raciol, za slnečnicový olej Heliol a za slnečnicový olej s vyšším podielom kyseliny olejovej Fritol. NOVOGAL, a. s., Dvory nad Žitavou prevzal certifikát kvality za slepačie konzumné vajcia so zvýšeným obsahom selénu. Tibor Varga - VITA-FLÓRA Mlyn Kolárovo získal ocenenie za Pšeničnú múku hrubú Zlatý klas, Pšeničnú krupicu hrubú, Pšeničnú múku hladkú špeciál 00 Extra, Pšeničnú múku polohladkú výberovú a za Pšeničnú múku hladkú T-650. Spoločnosť APIS Veľké Kapušany si do Nitry prišla prevziať certifikát kvality za Včelí med kvetový, Včelí med agátový a vlašské orechy; PERKINS, a. s., Poprad za majonézu Raciol, a Združená stredná škola poľnohospodárska a rybárska Mošovce za pitvaného zmrazeného pstruha.

Cieľom uvedeného programu je ponúknuť spotrebiteľovi dostatočné informácie o bezpečných a kvalitných domácich výrobkoch. Pre ľahkú orientáciu spotrebiteľa program zavádza označovanie kvalitných domácich poľnohospodárskych a potravinárskych produktov logom. Logo Značka kvality sa udeľuje po splnení stanovených kritérií, ktorých dodržiavanie bude prísne kontrolované s možnosťou odňatia práva jeho používania. Garantom národného programu je odborná komisia, ktorá pozostáva zo zástupcov ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva zdravotníctva, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Intervenčnej agentúry. Cieľom činnosti odbornej komisie je najmä posudzovanie splnenia zásad pre udelenie Značky kvality. Tú potom udeľuje minister pôdohospodárstva.

Ako zdôraznil Zs. Simon, po našom vstupe do EÚ sa otázka kvality stáva čoraz aktuálnejšou. Čoraz viac pociťujeme vplyv rozšíreného európskeho trhu s jeho výhodami, ale aj nevýhodami. - Prax posledných mesiacov nám ukazuje, že je to práve trh s agropotravinárskymi komoditami, ktorý najflexibilnejšie reaguje na zmeny. Na pulty našich obchodov sa dostáva množstvo dovezených potravín. Preto považujeme za dôležité, aby mal spotrebiteľ jasné informácie, ktoré mu pomôžu

zorientovať sa medzi veľkým množstvom produktov a vybrať si z nich ten najvhodnejší a najkvalitnejší, - skonštatoval Zs. Simon.

Podľa ministra je v súčasnosti na Slovensku viacero rôznych značiek kvality, rozdiel medzi nimi je v spôsobe prideľovania. - Výrobca, ktorý získa Značku kvality je vystavený verejnej kontrole. Okrem tejto značky žiadna iná neponúka permanentnú dennú kontrolu výrobkov. V prípade zistenia nedostatkov môže byť značka kedykoľvek odňatá, - dodal minister.

Žiadateľ, ktorý sa uchádza o pridelenie Značky kvality a spĺňa zásady na jej udelenie, musí byť zaregistrovaný v Intervenčnej agentúre. Jej držiteľ je potom povinný odvádzať na účet agentúry 0,05 percenta z tržieb získaných za predaj ocenených výrobkov na domácom trhu. Takto získané zdroje budú využité na propagáciu značky. Zámerom programu je zvýšiť spotrebiteľské povedomie v otázkach kvality a bezpečnosti potravín. Je pritom dôležité uvedomiť si, že kompletný dohľad nad celým procesom výroby potravín máme len v prípade na Slovensku vyrobených produktov, a preto len pre domáce potraviny môžu príslušné orgány SR vydať garanciu o ich bezpečnosti.

ĽUDMILA SYNAKOVÁ
Zdroj: Roľnícke noviny, 22. októbra 2004

Neprehliadnite