Monitoring, tlačové správy

16/10/04
Prvé udeľovanie značky kvality

Ocenení

ZDROJ: Pravda, 18.10.2004
ÚJ SZÓ, 19.10.2004
SME, 19.10.2004
Nový čas, 20.10.2004
Roľnícke noviny, 22.10.2004

Prvé udeľovanie značky kvality

Zdroj:

Neprehliadnite