Skip to main content

Značka kvality

HSH spoločnosť s ručením obmedzeným

HSH spoločnosť s ručením obmedzeným

Výrobok Platnosť Stupeň
Kuracia prsná štvrťka hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kráľovské kuracie krky 02.08.2026 1.
Kráľovské kuracie žalúdky 02.08.2026 1.
Kráľovské kuracie srdiečka 02.08.2026 1.
Kráľovské kuracie pečienky 02.08.2026 1.
Viedenské hydinové párky 02.08.2026 1.
Kuracie filety čerstvé 02.08.2026 2.
Kuracia stehenná štvrťka hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie stehná horné bez kosti s kožou hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie prsia s kosťou a kožou hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie chrbty hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracia polievková zmes HSH bez krídel hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracia prsná štvrťka 10.08.2025 2.
Kuracia stehenná štvrťka 10.08.2025 2.
Kuracie stehná horné bez kosti s kožou 10.08.2025 2.
Kuracie prsia s kosťou a kožou 10.08.2025 2.
Kráľovské kuracie krídla, táckové balenie 10.08.2025 2.
Kráľovské kuracie stehná dolné, táckové balenie 10.08.2025 2.
Kráľovské kuracie rezne, táckové balenie 10.08.2025 2.
Kráľovské kuracie stehná horné bez kosti a kože hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kráľovské kuracie krídla hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kráľovské kuracie stehná dolné hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kráľovské kuracie stehná horné hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kráľovské kuracie stehná celé hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kráľovská kuracie rezne hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie pečienky, žalúdky, srdcia hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie krky hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie žalúdky hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie pečienky hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie srdcia hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie krídla hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie stehná dolné hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie stehná horné bez kosti a kože hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie stehná horné hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie stehná celé bez kosti a kože hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie stehná celé hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie rezne hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kurča bez drobkov hlbokozmrazené 10.08.2025 1.
Kuracie pečienky, žalúdky, srdcia 10.08.2025 1.
Kuracie krky 10.08.2025 1.
Kuracie žalúdky 10.08.2025 1.
Kuracie pečienky 10.08.2025 1.
Kuracie srdcia 10.08.2025 1.
Kuracie krídla 10.08.2025 1.
Kuracie stehná dolné 10.08.2025 2.
Kuracie stehná horné bez kosti a kože 10.08.2025 2.
Kuracie stehná horné 10.08.2025 2.
Kuracie stehná celé bez kosti a kože 10.08.2025 2.
Kuracie stehná celé 10.08.2025 2.
Kuracie rezne 10.08.2025 2.
Kurča stonožka 10.08.2025 2.
Kurča DUO bez drobkov 10.08.2025 2.
Kurča bez drobkov 10.08.2025 2.
Kráľovské kuracie stehná horné bez kosti a kože, táckové balenie 10.08.2025 2.
Kráľovské kuracie stehná horné, táckové balenie 10.08.2025 2.
Kráľovské kuracie stehná celé, táckové balenie 10.08.2025 2.
Hydinová šunková saláma údená 10.08.2025 1.
Eso saláma 10.08.2025 1.
Eso párky 10.08.2025 1.
Kniežacia kuracia šunka špeciál 10.08.2025 2.
Kuracia šunka unigal 10.08.2025 1.
Gril klobása so syrom 10.08.2025 1.
Lahôdkové párky 10.08.2025 1.
Hydinový parízer 10.08.2025 1.
Košická hydinová saláma 10.08.2025 1.
Hydinová debrecínka 18.01.2025 1.
Zabíjačková kaša 18.01.2025 1.
Krvavničky 18.01.2025 1.
Hydinové jaternice 18.01.2025 1.
Debrecínske hydinové párky 18.01.2025 1.
Údené varené kuracie stehná 18.01.2025 1.
Údené varené kuracie prsia 18.01.2025 1.
Údené varené kuracie krídla 18.01.2025 1.
Kráľovský pečeňový syr 18.01.2025 1.
Hydinová šunková saláma 18.01.2025 1.
Plnené hydinové prsia 18.01.2025 1.
Hydinový nárez Tatran 18.01.2025 1.
Hydinová tlačenka 18.01.2025 1.
Hydinové špekačky 18.01.2025 1.